نویسنده = مهدی باقری
تعداد مقالات: 1
1. فرا‌اخلاق، استدلال پرسش گشوده، و اکسپرسیویسم

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-84

مهدی باقری؛ ابراهیم آزادگان