واقع‌گرایی علمی و تعین ناقص نظریه‌ها
1. واقع‌گرایی علمی و تعین ناقص نظریه‌ها

میر سعید موسوی کریمی

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 7-46

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2021.530038.1356

چکیده
  یکی از براهین ضدواقع‌گرایان علیه واقع‌گرایی علمی، برهان تعین ناقص است. بر مبنای این برهان، می‌توان تعداد نامتناهی توصیف تئوریک ناسازگار با یک‌دیگر دربارۀ عالم داشت در حالی که همگی در نتایج تجربی با ...  بیشتر
چرخش زبانیِ فرگه: چگونگی و تاثیرات آن
2. چرخش زبانیِ فرگه: چگونگی و تاثیرات آن

علیرضا ملکی؛ میر سعید موسوی کریمی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 31-48

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2020.116836.1180

چکیده
  اهمیّت و نقش زبان طبیعی در فلسفه بر کسی پوشیده نیست. ارسطو برای نظام بخشی به منطق و ارائه قواعد آن به میزان قابل توجهی متکی به زبان طبیعی بود به گونه‌ای که قوانین منطقی خود را در چارچوب همین زبان مطرح کرد. ...  بیشتر
بررسی و نقد نظریه حذف‌گرایی ماده‌باور
3. بررسی و نقد نظریه حذف‌گرایی ماده‌باور

فخرالسادات موسوی کریمی؛ میر سعید موسوی کریمی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی‌مهر

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 19-42

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2017.32545

چکیده
  حذف‌گرایی ماده‌باور یکی از دیدگاه‌های مطرح در فلسفه ذهن است که بنا بر آن، روان‌شناسی عامیانه، به مثابه یک نظریه عرفی درباره رفتار انسان، نظریه‌ای کاذب است. یعنی، برخی یا تمام حالات ذهنی که روان‌شناسی ...  بیشتر
استنتاج بهترین تبیین و «ایراد گروه بد»
4. استنتاج بهترین تبیین و «ایراد گروه بد»

سیدمحمد مهدی اعتمادالاسلامی؛ میر سعید موسوی کریمی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 111-130

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2016.26456

چکیده
  مطابق با استنتاج بهترین تبیین (IBE)، فرضیه‌ای که بهترین تبیین را برای دسته‌ای از پدیده‌ها ارائه می‌دهد، احتمالاً صادق است. وَن فِراسِن (1989) با استدلالی که به «ایراد گروه بد» مشهور است، این ادعا را ...  بیشتر
بررسی کارکرد اخلاقی صورت داستانی در رسائل مشرقی ابن‌سینا
5. بررسی کارکرد اخلاقی صورت داستانی در رسائل مشرقی ابن‌سینا

محمدهانی جعفریان؛ میر سعید موسوی کریمی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 133-144

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2015.26288

چکیده
  در رسائل مشرقی ابن‌سینا استفاده از زبان استدلال را کنار نهاده و حکمت خود را به صورت تمثیل و با استفاده از زبان داستانی بیان می‌دارد. مقالۀ حاضر در بررسی دلایل استفادۀ وی از هنر برای طرح مسائل فلسفی، ابتدا ...  بیشتر
آدولف گرونباؤم و خلق مدام ماده از عدم در نظریه کیهان‌شناسی حالت پایدار
6. آدولف گرونباؤم و خلق مدام ماده از عدم در نظریه کیهان‌شناسی حالت پایدار

میر سعید موسوی کریمی

دوره 0، شماره 17 ، پاییز و زمستان 1388، ، صفحه 3-17

چکیده
  پس از ارائه نظریه‌های جدید کیهان‌شناسی در فیزیک، یعنی دو نظریه رقیب مهبانگ[1]و حالت پایدار[2]،‌ دو مفهوم «خلق از عدم عالم»[3] و «خلق مدام ماده از عدم»[4]از اواسط قرن بیستم وارد حیطه علوم تجربی ...  بیشتر