نتایج و پیامدهای اخلاقی اندیشة وجود عین الربطی معلول در فلسفه ملاصدرا بر زندگی انسان
1. نتایج و پیامدهای اخلاقی اندیشة وجود عین الربطی معلول در فلسفه ملاصدرا بر زندگی انسان

منوچهر شامی نژاد؛ حسین اترک

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 187-202

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2021.127009.1219

چکیده
  این مقاله در زمینه فلسفه ملاصدرا به بررسی این پرسش می پردازد که نظریه وجود عین الربطی معلول چه پیامدهایی در بعد اخلاقی و اجتماعی دارد؟ از دیدگاه ملاصدرا وجود معلول عین الربط بوده و استقلالی ندارد و از ...  بیشتر
بررسی کارکرد اخلاقی صورت داستانی در رسائل مشرقی ابن‌سینا
2. بررسی کارکرد اخلاقی صورت داستانی در رسائل مشرقی ابن‌سینا

محمدهانی جعفریان؛ میر سعید موسوی کریمی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 133-144

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2015.26288

چکیده
  در رسائل مشرقی ابن‌سینا استفاده از زبان استدلال را کنار نهاده و حکمت خود را به صورت تمثیل و با استفاده از زبان داستانی بیان می‌دارد. مقالۀ حاضر در بررسی دلایل استفادۀ وی از هنر برای طرح مسائل فلسفی، ابتدا ...  بیشتر
ناسازگاری‌های خدا از دیدگاه مرلو-پونتی و نقد آن
3. ناسازگاری‌های خدا از دیدگاه مرلو-پونتی و نقد آن

هدایت علوی تبار

دوره 0، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1385، ، صفحه 21-42

چکیده
  مرلو-پونتی مفهوم خدا را، به عنوان واجب‌الوجود، با مبانی فلسفی خویش ناسازگار می‌داند. از نظر او هیچ چیز در این عالم واجب و ضروری نیست و همین عدم‌ضرورت باعث می‌شود تا همه چیز تبیین‌نشده، مبهم و، در نتیجه، ...  بیشتر
اخلاق و فلسفه اخلاق از دیدگاه کانت
4. اخلاق و فلسفه اخلاق از دیدگاه کانت

محمد محمدرضایى

دوره 0، شماره 1 ، زمستان 1380، ، صفحه 5-14

چکیده
    در این مقال، برآنیم که اخلاق محض یا به تعبیرى فلسفه اخلاق را از دیدگاه یکى از متفکران بزرگ مغرب زمین به نام ایمانوئل کانت مورد بررسى قرار دهیم. از نظر کانت، علم، معرفتى است که واجد قضایاى تالیفى پیشینى ...  بیشتر
بررسى سه دیدگاه «اخلاق مبتنى بر فضیلت،اخلاق مبتنى بر عمل و اخلاق مکمل
5. بررسى سه دیدگاه «اخلاق مبتنى بر فضیلت،اخلاق مبتنى بر عمل و اخلاق مکمل

مرضیه صادقى

دوره 0، شماره 1 ، زمستان 1380، ، صفحه 15-26

چکیده
    مقاله حاضر درصدد بیان معیارى است که فلاسفه اخلاق در جهت درست و نادرست بودن احکام اخلاقى ارائه داده‏اند، اما از آن جایى که به نظر نویسنده دیدگاه اخلاق مبتنى بر فضیلت از جایگاه عمیق‏ترى برخوردار ...  بیشتر