کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: مارسل
تعداد مقالات: 1
1. نسبت میـان بودن و داشتـن در فلسفه گابریل مارسل

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 61-78

عبدالکریم محمدی؛ شهلا اسلامی