معرفت‌شناختی قرآنی عرفانی مقام تأله
1. معرفت‌شناختی قرآنی عرفانی مقام تأله

محمدحسین بیات؛ معصومه مرزیان

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 107-125

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2017.32551

چکیده
  پذیرش خلافت در مقام مظهریت در ربوبیت از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اهداف و فلسفه آفرینش انسان است. کسب کمالات اسمایی و بقا به صفات الهی در گفتارو کردار مهم‌ترین وظیفه انسان است .صراط مستقیم عبودیت راهی است ...  بیشتر