بررسی و مقایسه‌ رابطه آزادی و امنیت در اندیشه‌ سیاسی توماس هابز و جان لاک
1. بررسی و مقایسه‌ رابطه آزادی و امنیت در اندیشه‌ سیاسی توماس هابز و جان لاک

محمد لعل علیزاده

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 85-106

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2017.32549

چکیده
  مسئله «آزادی» و «امنیت» همواره توجه بشر را به خود جلب کرده است. «‌هابز» و «‌لاک»، دو تن از نظریه‌پردازان اصلی «قرارداد اجتماعی» در این راستا گام‌هایی برداشته‌اند؛ مطالعه ...  بیشتر
آموزة مالکیت مشاع و مردم‌سالاری
2. آموزة مالکیت مشاع و مردم‌سالاری

سید علی میرموسوی

دوره 0، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1383، ، صفحه 153-178

چکیده
  بررسی و سنجش ظرفیت و امکانات آموزة مالکیت مشاع برای حل دشوارة مشروعیت و معضلات مربوط به رابطة فرد و دولت و در نهایت, توجیه مردم­سالاری هدف اصلی این نوشتار است. در این راستا نخست به دشوراة مشروعیت اشاره ...  بیشتر