کلیدواژه‌ها = نهضت ترجمه
تعداد مقالات: 1
1. خاستگاه فلسفة اسلامی در نهضت ترجمه و پیشینة ایدئولوژیک آن در زمان ساسانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 101-120

اسماعیل نوشاد؛ مرتضی حاج حسینی