عرفان در مکتب ابن‌سینا
1. عرفان در مکتب ابن‌سینا

محمد صادق کاملان

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 53-74

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2020.112223.1164

چکیده
  بحث از نکته‌های عرفانی در نوشته‌های ابن‌سینا، این پرسش را پیش روی پژوهشگران نهاده است که آیا می‌توان او را یک نظریه‌پرداز در گستره عرفان تلقی کرد یا این مباحث او را باید به صورتی دیگر، تفسیر نمود. آیا ...  بیشتر
معرفت‌شناختی قرآنی عرفانی مقام تأله
2. معرفت‌شناختی قرآنی عرفانی مقام تأله

محمدحسین بیات؛ معصومه مرزیان

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 107-125

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2017.32551

چکیده
  پذیرش خلافت در مقام مظهریت در ربوبیت از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اهداف و فلسفه آفرینش انسان است. کسب کمالات اسمایی و بقا به صفات الهی در گفتارو کردار مهم‌ترین وظیفه انسان است .صراط مستقیم عبودیت راهی است ...  بیشتر
باور دینی و شناخت افلاطونی
3. باور دینی و شناخت افلاطونی

مسعود موسوی کریمی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 21-36

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2015.26265

چکیده
  در جستجوی بهترین راه ممکن برای آزمون و تأیید باورهای دینی، نخست نسبت شناخت افلاطونی با شناخت‌های عقلی و تجربی‌تبیین شده است. سپس نشان داده شده است که چگونه از آموزه‌های افلاطونی برای تبیین پدیده‌ها ...  بیشتر