فرگه، عالم سوم و افلاطون‌گرایی در فلسفه او
1. فرگه، عالم سوم و افلاطون‌گرایی در فلسفه او

علیرضا ملکی

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 27-40

چکیده
  در این نوشتار نگارنده به دنبال آن است که با بررسی اجمالی عالم مثال و موجودات متعلق به آن و همچنین تشریح جزئیات و ویژگی آن موجودات در برابر موجودات عالم مادون خط افلاطون، مقایسه‌ای داشته باشد با ایده اصلی ...  بیشتر
حوزه‌های سه‌گانه: بررسی فصل اول دربارة عبارت ارسطو
2. حوزه‌های سه‌گانه: بررسی فصل اول دربارة عبارت ارسطو

سید عمار کلانتر؛ مهدی قوام صفری

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 39-60

چکیده
  سطرهای آغازین دربارة عبارت ارسطو یکی از تأثیرگذارترین متون در تاریخ معناشناسی است و مقدمه‌ای مهم برای فهم و تقریر برخی از دیدگاه‌های ارسطوست. بر اساس تفسیر کلاسیک، ارسطو به طور عام بیان می‌کند که نوشته‌ها ...  بیشتر
کانت، تراکتاتـوسِ ویتگنشتـاین و سوژة متافیزیکی
3. کانت، تراکتاتـوسِ ویتگنشتـاین و سوژة متافیزیکی

سروش دباغ؛ میثم سفیدخوش

دوره 0، شماره 16 ، بهار و تابستان 1388، ، صفحه 51-62

چکیده
  کانت ضمن نقد رویکرد رئالیستی متافیزیک سنتی، که مطابق آن فاعل شناسا و فاعل اخلاقی جوهر قلمداد می­شوند، مفهوم سوژة متافیزیکی را جایگزین این جوهر می‌سازد. سوژة متافیزیکی به دلیل سوژه بودنش می‌تواند ...  بیشتر