تحلیل شناخت از نظر ویتگنشتاین متأخر
1. تحلیل شناخت از نظر ویتگنشتاین متأخر

فاطمه فرهانیان

دوره 4، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 41-60

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2017.33429

چکیده
  ویتگنشتاین در آخرین اثر خود با عنوان در باب یقین به تحلیل شناخت می‌پردازد. او با این ادعای مور مخالفت می‌کند که «من می‌دانم این یک دست است». به اعتقاد ویتگنشتاین، کاربرد واژۀ شناخت، شرایطی دارد ...  بیشتر
محدودة شناخت از نفس از دیدگاه ابن‌سینا و کانت
2. محدودة شناخت از نفس از دیدگاه ابن‌سینا و کانت

زینب حاجی پور؛ امیر دیوانی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 61-78

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2016.26452

چکیده
  این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا ماهیت و وجود نفس از دیدگاه ابن‌سینا و کانت قابل شناخت است. به نظر می‌رسد ابن‌سینا علم ما به وجود نفس خود را، حضوری و نسبت به ماهیت نفس، با واسطه و از طریق ...  بیشتر
«حکـم» و «قوة حکـم» در نظام استعلایی کانت
3. «حکـم» و «قوة حکـم» در نظام استعلایی کانت

سید محمدرضا بهشتی؛ عقیل فولادی

دوره 0، شماره 13 ، پاییز و زمستان 1386، ، صفحه 3-14

چکیده
  قوة حکم یکی از سه قوة برتر شناخت در نظام استعلایی کانت می‌باشد؛ که در کل نظام استعلایی، نقش منحصر به فردی را ایفا می‌کند. اما در آثار کانت تعاریف گوناگونی از حکم و قوة حکم مشاهده می‌شود که با توجه به اهمیت ...  بیشتر