تجدید نظر افلاطون در وجودشناسی و معرفت‌شناسی پیش از محاورات دوره میانی
1. تجدید نظر افلاطون در وجودشناسی و معرفت‌شناسی پیش از محاورات دوره میانی

محمدباقر قمی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 3-24

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2016.26324

چکیده
  این مقاله در جستجوی اثبات این نکته است که برخی از مبانی و اصول معرفت‌شناختی و وجود‌شناختی افلاطون در فاصله میان محاورات دوره اولیه و دوره میانی تغییر کرده است. هر چند این نتیجه به نوعی به تقویت دیدگاه ...  بیشتر
اصول وجودـ معرفت‌شناختی محاورات اولیه افلاطون
2. اصول وجودـ معرفت‌شناختی محاورات اولیه افلاطون

محمدباقر قمی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 37-54

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2015.26266

چکیده
  در این جستار برآنیم اصول وجود‌شناختی و معرفت‌شناختی افلاطون در محاورات اولیه و به خصوص لاخس، خارمیدس، اوثیفرون، اوتیدموس و هیپیاس بزرگ را بر مبنای سه عنصر آنچه «دور سقراطی» می‌نامیم یعنی پرسش ...  بیشتر
بررسی و تحلیل نظریه مثل و جایگاه آن از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا
3. بررسی و تحلیل نظریه مثل و جایگاه آن از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا

رضا اکبریان؛ حسین زمانی‌ها

دوره 0، شماره 12 ، بهار و تابستان 1386، ، صفحه 103-124

چکیده
  نظریه مثل افلاطونی بخشی از نظریه جامع وی در باب معرفت است. نظریه معرفت افلاطون بر سه رکن اصلی استوار است:1- وجود مثل به‌عنوان ذوات عینی و حقایق معقول؛ 2- وجود پیشین نفس (قدم نفس) به‌عنوان حقیقتی معقول و ...  بیشتر
نقد ارسطو از نظریه سقراطى ـ افلاطونى«وحدت فضیلت و معرفت»
4. نقد ارسطو از نظریه سقراطى ـ افلاطونى«وحدت فضیلت و معرفت»

رضا برنجکار

دوره 0، شماره 3 ، زمستان 1381، ، صفحه 49-66

چکیده
  تحلیل فضیلت و ارتباط آن با معرفت از مباحث مهم فلسفه اخلاق است که نحوه برداشت از آن در علم اخلاق نیز مؤثر است. سقراط که گاه او را موسس فلسفه و پدر فلسفه اخلاق مى‏نامند (فرانکنّا، 1376: 20) فضیلت را لازمه معرفت ...  بیشتر
تأثیر گناه بر معرفت
5. تأثیر گناه بر معرفت

زهرا پورسینا

دوره 0، شماره 2 ، تابستان 1381، ، صفحه 125-144

چکیده
    طرح مسأله تأثیر عوامل غیر معرفتى بر معرفت در مقاله «اراده معطوف به باور» ویلیام جیمز(2) نظر معرفت شناسان را به این بحث اساسى معطوف کرده است که تحصیل معرفت، چه بسا، تنها از مسیر معیارها و شاخصه‏هاى ...  بیشتر