حوزه‌های سه‌گانه: بررسی فصل اول دربارة عبارت ارسطو
1. حوزه‌های سه‌گانه: بررسی فصل اول دربارة عبارت ارسطو

سید عمار کلانتر؛ مهدی قوام صفری

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 39-60

چکیده
  سطرهای آغازین دربارة عبارت ارسطو یکی از تأثیرگذارترین متون در تاریخ معناشناسی است و مقدمه‌ای مهم برای فهم و تقریر برخی از دیدگاه‌های ارسطوست. بر اساس تفسیر کلاسیک، ارسطو به طور عام بیان می‌کند که نوشته‌ها ...  بیشتر
جایگاه وجود ‌شناختی عقل فعال از نظر ارسطو
2. جایگاه وجود ‌شناختی عقل فعال از نظر ارسطو

نوشین عبدی ساوجیان؛ محمد سعیدی مهر

دوره 0، شماره 16 ، بهار و تابستان 1388، ، صفحه 3-16

چکیده
  ارسطو به هنگام بررسی ویژگی‌های قوه ناطقه، به دلیل مواجه بودن با دو اصل از اصول خود، به عقلی به نام «عقل فعال» روی می‌آورد. ابهام ناشی از اختصار وی در بیان ماهیت و جایگاه عقل فعال و عدم بهره‌گیری ...  بیشتر
ارسطوی مسلمان تفاسیر دینی ارسطو در عالم اسلام
3. ارسطوی مسلمان تفاسیر دینی ارسطو در عالم اسلام

شهرام پازوکی

دوره 0، شماره 13 ، پاییز و زمستان 1386، ، صفحه 139-150

چکیده
  فلسفه به‏معنای نوعی تفکّر خاصّ در یونان باستان با ارسطو به فعلیّت کامل رسید. این تفکّر در سه دین ابراهیمی یهودی، مسیحی و اسلامی وارد شد و تأثیر این ادیان به‌خصوص اسلام بر آن، منجر به طرح مسائلی شد که ...  بیشتر