ابن‌سینا و نظریه میل
1. ابن‌سینا و نظریه میل

محمد سعیدی‌مهر؛ روح‌الله فاتحی؛ سمیرا فرزین

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 129-146

چکیده
  در حرکت قسری مفارق (حرکت پرتابه)، بنا به نظر مختار شیخ الرئیس، متحرک در اثر قوه یا میلی که در هنگام تماس با محرک اولیه از آن می‌گیرد، به حرکت خود ادامه می‌دهد تا آنجا که این قوه به تدریج از بین برود و حرکت ...  بیشتر
سـارتر و میل انسان به خدا شدن
2. سـارتر و میل انسان به خدا شدن

هدایت علوی‌تبار

دوره 0، شماره 13 ، پاییز و زمستان 1386، ، صفحه 15-26

چکیده
  سارتر وجود را به فی‌نفسه (وجود فاقد آگاهی) و لنفسه (وجود واجد آگاهی یعنی انسان) تقسیم می‌کند. از نظر او لنفسه یا انسان اگرچه آگاه و آزاد است اما از هیچ تعین و ثباتی برخوردار نیست. به همین دلیل می‌کوشد تا ...  بیشتر