خوانش دلوز از عملکردهای تخیل کانتی با توجه به سنتزهای سه‌گانۀ تفاوت و تکرار
1. خوانش دلوز از عملکردهای تخیل کانتی با توجه به سنتزهای سه‌گانۀ تفاوت و تکرار

فریده آفرین

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 263-289

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2020.115641.1177

چکیده
  هدف مقاله حاضر شرحِ افعال و عملکردهای تخیل از وجه هستی‌شناختی در نظر دلوز با تکیه به آثار پیش‌نقدی و نقدی کانت است. مفروض اینکه عملکردهای تخیل، در تفکر دلوز از رهگذرِ قوه صورتبخش در تفکرپیشانقدی، فعالیت ...  بیشتر
تخیل در فلسفۀ اسپینوزا
2. تخیل در فلسفۀ اسپینوزا

فاطمه بختیاری

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 55-72

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2015.26270

چکیده
  نظر رایج دربارۀ اسپینوزا آن است که او فیلسوف عقل‌گرایی است که تخیل را پایین‌ترین مرتبۀ معرفت دانسته و جایگاهی درخور التفات برای تخیل قائل نبوده است. این مقاله با تحلیل دو محصول مهم تخیل اسپینوزا، یعنی ...  بیشتر
نقد ارسطو از نظریه سقراطى ـ افلاطونى«وحدت فضیلت و معرفت»
3. نقد ارسطو از نظریه سقراطى ـ افلاطونى«وحدت فضیلت و معرفت»

رضا برنجکار

دوره 0، شماره 3 ، زمستان 1381، ، صفحه 49-66

چکیده
  تحلیل فضیلت و ارتباط آن با معرفت از مباحث مهم فلسفه اخلاق است که نحوه برداشت از آن در علم اخلاق نیز مؤثر است. سقراط که گاه او را موسس فلسفه و پدر فلسفه اخلاق مى‏نامند (فرانکنّا، 1376: 20) فضیلت را لازمه معرفت ...  بیشتر