روایت گادامر از تفکر هرمنوتیکی افلاطون
1. روایت گادامر از تفکر هرمنوتیکی افلاطون

نبی الله سلیمانی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 89-109

چکیده
  بن‌مایه‌های راهبرد هرمنوتیکی گادامر متأثر از فلسفه یونان و به‌ویژه دیالوگ و گفتگوهای افلاطونی است. اما درحالی‌که به عقیدۀ افلاطون، حقیقت از راه روش و آن هم از طریق دیالکتیک قابل حصول است، به عقیدۀ ...  بیشتر
شهود عقلانی از منظر افلاطون و فلوطین
2. شهود عقلانی از منظر افلاطون و فلوطین

جهانگیر مسعودی؛ محمد عنبرسوز

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 57-74

چکیده
  افلاطون و فلوطین، به‌عنوان دو تن از تأثیرگذارترین فیلسوفان دورۀ کلاسیک، توجه ویژه‌ای به شهود داشته‌اند. تفاوت‌هایی که این دو در مباحث فلسفی مختلف دارند، موجب می‌شود که نگاه واحدشان به شهود را مورد ...  بیشتر
نیچه و مسئله جدایی نفس و بدن در فلسفه دکارت
3. نیچه و مسئله جدایی نفس و بدن در فلسفه دکارت

اسماعیل نوشاد؛ احسان پناهبر

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 43-60

چکیده
  چکیده در فلسفة دکارت نفس و بدن به گونه‌ای پیچیده، هم به صورتی متمایز از هم جدا هستند و هم دارای اتحادی ریشه‌ای هستند. فیلسوفان معاصر و خلف دکارت به راه‌های مختلفی برای رفع این تناقض متوسل شده‌اند. شاید ...  بیشتر