عرفان در مکتب ابن‌سینا
1. عرفان در مکتب ابن‌سینا

محمد صادق کاملان

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 53-74

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2020.112223.1164

چکیده
  بحث از نکته‌های عرفانی در نوشته‌های ابن‌سینا، این پرسش را پیش روی پژوهشگران نهاده است که آیا می‌توان او را یک نظریه‌پرداز در گستره عرفان تلقی کرد یا این مباحث او را باید به صورتی دیگر، تفسیر نمود. آیا ...  بیشتر
کمال در زیبایی‌شناسی ابن‌سینا و نقد رویکردهای رایج
2. کمال در زیبایی‌شناسی ابن‌سینا و نقد رویکردهای رایج

مهدی بهرامی

دوره 6، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 209-231

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2020.118523.1188

چکیده
  سخنان مستقیم ابن‌سینا در مورد زیبایی (جمال) را می‌توان در چند سطر جمع کرد؛ اما مهم‌تر از جمع‌آوری این سخنان، کشف مفهوم کلمات و روابطی است که او در جملات خود مطرح کرده است. یکی از مفاهیم پرکاربرد و مهم ...  بیشتر
بررسی مقایسه‌ای عوامل مشهورات از دیدگاه فارابی و ابن‌سینا
3. بررسی مقایسه‌ای عوامل مشهورات از دیدگاه فارابی و ابن‌سینا

مهناز امیرخانی؛ سیده ملیحه پورصالح امیری

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 79-98

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2016.26453

چکیده
  این مقاله درصدد جستجوی‌‌ علل شکل‌گیری آرایی است که در منطق به نام مشهوره شناخته می‌شوند. مشهورات از دیدگاه فارابی به عنوان فیلسوف مدنی جهان اسلام و ابن‌سینا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین وارثان حکمت مشاء ...  بیشتر
ابن‌سینا و نظریه میل
4. ابن‌سینا و نظریه میل

محمد سعیدی‌مهر؛ روح‌الله فاتحی؛ سمیرا فرزین

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 129-146

چکیده
  در حرکت قسری مفارق (حرکت پرتابه)، بنا به نظر مختار شیخ الرئیس، متحرک در اثر قوه یا میلی که در هنگام تماس با محرک اولیه از آن می‌گیرد، به حرکت خود ادامه می‌دهد تا آنجا که این قوه به تدریج از بین برود و حرکت ...  بیشتر