تجدید نظر افلاطون در وجودشناسی و معرفت‌شناسی پیش از محاورات دوره میانی
1. تجدید نظر افلاطون در وجودشناسی و معرفت‌شناسی پیش از محاورات دوره میانی

محمدباقر قمی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 3-24

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2016.26324

چکیده
  این مقاله در جستجوی اثبات این نکته است که برخی از مبانی و اصول معرفت‌شناختی و وجود‌شناختی افلاطون در فاصله میان محاورات دوره اولیه و دوره میانی تغییر کرده است. هر چند این نتیجه به نوعی به تقویت دیدگاه ...  بیشتر
اصول وجودـ معرفت‌شناختی محاورات اولیه افلاطون
2. اصول وجودـ معرفت‌شناختی محاورات اولیه افلاطون

محمدباقر قمی

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 37-54

http://dx.doi.org/10.22096/ek.2015.26266

چکیده
  در این جستار برآنیم اصول وجود‌شناختی و معرفت‌شناختی افلاطون در محاورات اولیه و به خصوص لاخس، خارمیدس، اوثیفرون، اوتیدموس و هیپیاس بزرگ را بر مبنای سه عنصر آنچه «دور سقراطی» می‌نامیم یعنی پرسش ...  بیشتر
معنای علم: تحلیل و نقد برداشت پدیدارشناسانه از سیر تکوین علم در اندیشة هوسرل
3. معنای علم: تحلیل و نقد برداشت پدیدارشناسانه از سیر تکوین علم در اندیشة هوسرل

مجید داودی بنی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 5-20

چکیده
  ممکن است در برداشتی ساده‌نگرانه به نظر برسد سیر تکوین علوم معاصر از الگویی طبیعی و متعین پیروی می‌کند. ادموند هوسرل در کتاب بحران علوم اروپایی، این برداشت متداول را متزلزل می‌سازد. او با روشی خاص مفاهیم ...  بیشتر
ماهیت متافیزیک در اندیشه ارسطو
4. ماهیت متافیزیک در اندیشه ارسطو

سید جمال‌الدین میر شرف‌الدین

دوره 0، شماره 15 ، پاییز و زمستان 1387، ، صفحه 63-80

چکیده
  ارسطو در کتاب متافیزیک[1]به طورکلی سه تعریف بنیادی از دانش فلسفه ارائه می‌دهد. دانش بررسی علل و اصول نخستین اشیاء، دانش بررسی موجود چونان موجود و دانش بررسی وجود نخستین (جوهر). این تعاریف سه‌گانه به‌رغم ...  بیشتر
زیبایــی و وجــود نزد افلاطون
5. زیبایــی و وجــود نزد افلاطون

سعید بینای مطلق؛ علیرضا غفاری

دوره 0، شماره 15 ، پاییز و زمستان 1387، ، صفحه 109-122

چکیده
  زیباشناسی و هستی‌شناسی نزد افلاطون جدای از یکدیگر نیستند. از این رو لازمه شناخت زیبایی، وجود است و شناخت وجود ضرورتاً به طرح مسئله زیبایی می‌انجامد. لذا زیبایی چه محسوس و چه معقول مبانی متافیزیکی ویا ...  بیشتر
ذات حقیقت در اندیشة مارتین هایدگر
6. ذات حقیقت در اندیشة مارتین هایدگر

داود صلاحی

دوره 0، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1385، ، صفحه 59-80

چکیده
  حقیقت، همگام با وجود، محور اصلی فلسفة هایدگر است. او در این مبحث ابتدا به نقد دیدگاه سنتی و مابعدالطبیعی حقیقت، یعنی مطابقت معرفت و گفتار با واقعیت، اقدام می­نماید و آن را برای توجیه معرفت انسان نسبت ...  بیشتر