کلیدواژه‌ها = شناخت شناسی
تعداد مقالات: 1
1. نقش معانی متعدد موجود در تمایز افراد در فلسفه ارسطو

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 3-24

غلام عباس جمالی