پژوهشی
«بررسی مقایسه ای جایگاه لذت در نظریه سعادت سن توماس و ملا‌صدرا»
1. «بررسی مقایسه ای جایگاه لذت در نظریه سعادت سن توماس و ملا‌صدرا»

سید محمد جواد بنی سعید لنگرودی؛ سید جواد میری؛ امیرعباس علیزمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1399

چکیده
  از جمله موضوعاتی که فلاسفه اهتمام زیادی به آن داشته اند چیستی سعادت انسان و نسبت لذت با آن است. سن توماس اکویناس در سنت فلسفه مسیحی، و صدرالمتالهین شیرازی در سنت فلسفه اسلامی به این موضوع پرداخته اند و ...  بیشتر