نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسنده

دانشیار فلسفه دانشگاه مفید

10.22096/ek.2015.26263

چکیده

از بحث‌های فلسفی مورد اهتمام در فلسفة اسلامی و فلسفة غرب مشخص کردن مرزهای شناخت عقل انسانی از واقع است. به تبع مرزهای وجودی عقل در شناخت، مرزهای سخن و گفتار عقل در مقام اخبار از واقع به میان می‌آید. در مقالة حاضر کوشش شده است تا مرزهای شناختاری و گفتاری عقل با ملاک‌هایی بیان شود که با توجه به آن‌ها سکوت‌های ممکن و سکوت‌های ضروری عقل در مقام اخبار از واقع مشخص شود. در عین حال، متعلق سکوت ضروری عقل به وجهی در دسترس گفتار عقلی قرار می‌گیرد. اینکه چگونه این گفتار و آن سکوت با هم بدون تناقض جمع می‌شود، به ساختار عقل از یک طرف و خصوصیت آن متعلق از طرف دیگر باز می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rational Silence

نویسنده [English]

  • Amir Divani

Associate Professor of Philosophy, Mofid University

چکیده [English]

One of the most interesting topics in Islamic and Western Philosophy is to determine the boundaries and limits of reason in knowing the real world. Following the existential limits of reason in knowing the reality, we come to its limits in announcing and asserting the  facts. In this article, by appealing to the authorized criterions, I try to show both the cognitive and the assertive limits of reason and, thus, to determine the realm of necessary silence of reason about the objects of the world. However, the realm and object of necessary silence of reason is attainable to rational speech in a specific way. The structure of the reason and the special character of the objects allow that rational speech and rational silence come together without causing contradiction.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rational Mind
  • Existential Limit of Reason
  • Reason’s Knowledge
  • Reason’s Speech