نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسنده

دکتری از دانشگاه تهران

10.22096/ek.2015.26266

چکیده

در این جستار برآنیم اصول وجود‌شناختی و معرفت‌شناختی افلاطون در محاورات اولیه و به خصوص لاخس، خارمیدس، اوثیفرون، اوتیدموس و هیپیاس بزرگ را بر مبنای سه عنصر آنچه «دور سقراطی» می‌نامیم یعنی پرسش سقراطی، ادعای سقراطی انکار دانش و النخوس مورد بررسی قرار دهیم. حاصل این بررسی شش اصل وجود - معرفت‌شناختی است: شناخت الف، معرفت‌شناسی دوقطبی، وجودشناسی دو‌قطبی، معرفت گسسته، وجود گسسته و معرفت وجود. اگر چه این اصول عمدتاً جدید نبوده و پیش‌تر مورد بحث محققان قرار گرفته‌اند، آنچه مورد نظر این جستار است در نظر گرفتن این اصول در کنار یکدیگر و تأکید بر هماهنگی و مطلق بودن آن‌هاست. تناسب و هماهنگی میان اصول معرفت‌شناختی و اصول وجودشناختی و همسانی آن‌ها در برخی ویژگی‌ها همچون مطلق بودن و گسستگی علاوه بر آنکه نشان‌دهنده سازگاری نظری محاورات اولیه است، می‌تواند تأییدی بر نتایج این تحقیق باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Onto-Epistemological Principles of Plato’s Early Dialogues

نویسنده [English]

  • Mohammad Bagher Ghomi

Ph.D. in Philosophy, University of Tehran

چکیده [English]

 
This article intends to draw out the ontological as well as epistemological principles of Plato’s early dialogues specially Laches, Euthyphro, Euthydemus and Hippias Major, based on three elements that I call 'Socratic circle', namely Socratic question, his disavowal of knowledge and elenchus. Those principles are enumerated as knowledge of what X is, bipolar epistemology, bipolar ontolgy, split knowledge, split being and knowledge of being. This article tries to show that these principles are consistent . The parallelism of the epistemological principles with the ontological ones and their similarity in some specifications, like their being absolute and split, are taken as evidence for such claim.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plato
  • being
  • Knowledge
  • Early Dialogues