نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه دانشگاه رازی کرمانشاه

10.22096/ek.2015.26270

چکیده

نظر رایج دربارۀ اسپینوزا آن است که او فیلسوف عقل‌گرایی است که تخیل را پایین‌ترین مرتبۀ معرفت دانسته و جایگاهی درخور التفات برای تخیل قائل نبوده است. این مقاله با تحلیل دو محصول مهم تخیل اسپینوزا، یعنی مفاهیم توهمی‌انسان آزاد و حکومت مردم‌سالاری نشان می‌دهد، اخذ چنین دیدگاهی در باب جایگاه تخیل در نظر اسپینوزا روا نیست، چرا که اسپینوزا با بکارگیری قوۀ تخیل این دو مفهوم را خلق می‌کند تا برای فرد انسان و جامعۀ انسانی الگویی ارائه کند: الگویی که فرد و جامعه با تلاش در تشبّه به آن می‌توانند به میزان بیشتری از آزادی دست یابد. همین مطلب نشانگر‌ آن است که تخیل در تفکر اسپینوزا از جایگاهی درخور و مهم برخوردار بوده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Imagination in the Philosophy of Spinoza

نویسنده [English]

  • Fatemeh Bakhtiari

Assistant Professor of Philosophy, Razi University

چکیده [English]

It is commonly believed that Spinoza is a rationalist philosopher who considers imagination as the lowest kind of knowledge and of the least importance. Through examining two important ideas of  Spinoz’s, i.e.,  imaginary concepts of free man and democracy, and by showing the importance of these ideas in Spinoza’s philosophy, I argue that, contrary to received view, imagination has a very important role in Spinoza’s philosophical system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • democracy
  • Fiction
  • Free Man
  • Imagination
  • Spinoza