نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

10.22096/ek.2017.32551

چکیده

پذیرش خلافت در مقام مظهریت در ربوبیت از مهم‌ترین و اساسی‌ترین اهداف و فلسفه آفرینش انسان است. کسب کمالات اسمایی و بقا به صفات الهی در گفتارو کردار مهم‌ترین وظیفه انسان است .صراط مستقیم عبودیت راهی است که در سایه آن انسان با استمداد از تکامل علمی و عملی می‌تواند اسماء و صفات الهی سرشته در ذات خویش را فعلیت بخشیده و به مقام فنای اسمائی و صفاتی و افعالی که ازآن به «تأله» یاد می‌شود نائل گردد. این مقاله در آغاز نگاهی به مفهوم‌شناسی تأله دارد و ضمن اثبات احراز این مقام توسط انسان با توجه به لایه‌های وجودی او با سیری درمتون دینی و آثار حکما وعرفای متأله به تبیین چگونگی نیل به این درجه پرداخته است و به این نتیجه رسیده که تحلیل مقام تأله پیوندی عمیق با جهان‌بینی توحیدی دارد به طوری که کلید گشایش بسیاری از پیچیدگی‌های معرفتی فلسفه دین در محورهای اساسی مبدأ شناختی ،معاد شناختی و راهنما شناختی؛ شناخت حقیقت انسان و رسالت او در عالم هستی است
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mystical Quranic Epistemology of the Position of Theosophia

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hussein Bayat 1
  • Masoumeh Marzban 2

1 Professor of Philosophy, Allameh Tabataba'i University

2 Ph.D. Student of Philosophy, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The acceptance of the caliphate as the manifestation of lordship is one of the most important and fundamental goals and wisdom of human creation. It is the most important task of human being to achieve the Nominal perfection and survival to divine traits in behavior and speech. The straight line of worship is the way in which human beings, through the seeking help of scientific and practical evolution can activate the divine Names and attributes in their essence and achieve the position of the nominal, attributal, and actual annihilation which is mentioned as theosophical position. This article, at the beginning, looks for the semantic of theosophy. And while proving that this position can be satisfied by man, according to his existential layers, has cleared how this position can be achieved, according to the context of religion and the works of mystics, then has come to the conclusion that the analysis of the theosophical position has a profound connection with the monotheistic worldview, which is the key to opening many of the ambiguities of epistemic complexities in philosophy of religion. It is the fundamental axioms of cognitive science, resurrectional, and the science of guidance to know the truth of man and his mission in the universe.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Theosophy
  • Mysticism
  • Mortality
  • Lordship
  • Worship