نویسنده = فاتحی، روح‌الله
1. ابن‌سینا و نظریه میل

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 129-146

محمد سعیدی‌مهر؛ روح‌الله فاتحی؛ سمیرا فرزین