استنتاج بهترین تبیین و «ایراد گروه بد»
1. استنتاج بهترین تبیین و «ایراد گروه بد»

سیدمحمد مهدی اعتمادالاسلامی؛ میرسعید موسوی کریمی

دوره 2، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 111-130

چکیده
  مطابق با استنتاج بهترین تبیین (IBE)، فرضیه‌ای که بهترین تبیین را برای دسته‌ای از پدیده‌ها ارائه می‌دهد، احتمالاً صادق است. وَن فِراسِن (1989) با استدلالی که به «ایراد گروه بد» مشهور است، این ادعا را ...  بیشتر