نویسنده = قمی، محمدباقر
2. اصول وجودـ معرفت‌شناختی محاورات اولیه افلاطون

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 37-54

محمدباقر قمی