دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-168 (ج 1 شماره 2- پیاپی2) 
7. ابن‌سینا و نظریه میل

صفحه 129-146

محمد سعیدی‌مهر؛ روح‌الله فاتحی؛ سمیرا فرزین