چرخش زبانیِ فرگه: چگونگی و تاثیرات آن
چرخش زبانیِ فرگه: چگونگی و تاثیرات آن

علیرضا ملکی؛ میر سعید موسوی کریمی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 31-48

https://doi.org/10.22096/ek.2020.116836.1180

چکیده
  اهمیّت و نقش زبان طبیعی در فلسفه بر کسی پوشیده نیست. ارسطو برای نظام بخشی به منطق و ارائه قواعد آن به میزان قابل توجهی متکی به زبان طبیعی بود به گونه‌ای که قوانین منطقی خود را در چارچوب همین زبان مطرح کرد. ...  بیشتر
نقدی بر انتقاد کریپکی از نظریه معنای فرگه در فرایند معنابخشی و تثبیت مدلول
نقدی بر انتقاد کریپکی از نظریه معنای فرگه در فرایند معنابخشی و تثبیت مدلول

علیرضا ملکی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 25-41

چکیده
  نظریه معنا و فرایندهای حصول و تطابق آن با کلمات، عبارات یا جملات همواره مورد نظر و مناقشه بوده است. شیوه معنابخشی به یک کلمه یا عبارت، به‌خصوص نام‌های خاص، یکی از موضوعات مورد توجه در این بحث است. علاوه ...  بیشتر
فرگه، عالم سوم و افلاطون‌گرایی در فلسفه او
فرگه، عالم سوم و افلاطون‌گرایی در فلسفه او

علیرضا ملکی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 27-40

چکیده
  در این نوشتار نگارنده به دنبال آن است که با بررسی اجمالی عالم مثال و موجودات متعلق به آن و همچنین تشریح جزئیات و ویژگی آن موجودات در برابر موجودات عالم مادون خط افلاطون، مقایسه‌ای داشته باشد با ایده اصلی ...  بیشتر