ژولیوس سزار و نو‌منطق‌گرایی
ژولیوس سزار و نو‌منطق‌گرایی

کامران قیوم‌زاده؛ ضیاء موحد

دوره 0، شماره 17 ، دی 1388، ، صفحه 91-108

چکیده
  مهم‌ترین هدف فلسفی فرگه تعیین و فهم شأن معرفت شناختی و هستی شناختی صدق ریاضی بود. او برای این مهم آموزﺓ منطق‌گرایی را مطرح کرد. آموزﺓ منطق‌گرایی را می‌توان چنین بیان کرد: 1- همة صدق‌های حساب را می‌توان ...  بیشتر
ابهام، نقد یک نظریه مخالف شهود
ابهام، نقد یک نظریه مخالف شهود

داود حسینی چفلی؛ ضیاء موحد؛ لطف الله نبوی؛ سید محمد علی حجتی

دوره 0، شماره 16 ، تیر 1388، ، صفحه 75-92

چکیده
   پس از معرفی مسئله ابهام و پارادوکس خرمن در فلسفه زبان و توصیفی از نسخه استاندارد نظریه معرفتی درباره ابهام، نتایج این نظریه در دو موضع مورد نقد قرار می‌گیرد. نخست اینکه توجیه معرفت شناختی نظریه مستلزم ...  بیشتر
معنی و مصداق در اسامی و اینهمانی و ضرورت
معنی و مصداق در اسامی و اینهمانی و ضرورت

ضیاء موحد

دوره 0، شماره 10 ، تیر 1385، ، صفحه 3-10

چکیده
  در این مقاله نخست منطق اینهمانی را معرفی می­کنیم, سپس ضمن تقریر مشکلی درتعبیر اینهمانی, راه حل گوتلوب فرگه را در حل آن از طریق تمایز معنی و مصداق در اسامی شرح می­دهیم، آنگاه با بیان تفاوت اسم خاص و وصف ...  بیشتر