بررسی و نقد نظریه حذف‌گرایی ماده‌باور
بررسی و نقد نظریه حذف‌گرایی ماده‌باور

فخرالسادات موسوی کریمی؛ میر سعید موسوی کریمی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی‌مهر

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 19-42

https://doi.org/10.22096/ek.2017.32545

چکیده
  حذف‌گرایی ماده‌باور یکی از دیدگاه‌های مطرح در فلسفه ذهن است که بنا بر آن، روان‌شناسی عامیانه، به مثابه یک نظریه عرفی درباره رفتار انسان، نظریه‌ای کاذب است. یعنی، برخی یا تمام حالات ذهنی که روان‌شناسی ...  بیشتر
بررسی و تحلیل نظریه مثل و جایگاه آن از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا
بررسی و تحلیل نظریه مثل و جایگاه آن از دیدگاه افلاطون و ملاصدرا

رضا اکبریان؛ حسین زمانی‌ها

دوره 0، شماره 12 ، تیر 1386، ، صفحه 103-124

چکیده
  نظریه مثل افلاطونی بخشی از نظریه جامع وی در باب معرفت است. نظریه معرفت افلاطون بر سه رکن اصلی استوار است:1- وجود مثل به‌عنوان ذوات عینی و حقایق معقول؛ 2- وجود پیشین نفس (قدم نفس) به‌عنوان حقیقتی معقول و ...  بیشتر