خدا همچون کنشگری اخلاقی (1)
خدا همچون کنشگری اخلاقی (1)

ابوالقاسم فنائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

https://doi.org/10.22096/ek.2024.2019761.1535

چکیده
  این مقاله بخش نخست از پژوهشی مفصل درباره‌یِ سرشت کنش‌گری خداوند را گزارش می‌کند. دو ‏پرسش‌ اصلی این پژوهش اینهاست: ‏‏(1)‏ آیا خدا کنش‌گری اخلاقی است؟‏(2)‏ اگر آری، آیا اخلاق الاهی همان اخلاق ...  بیشتر
خوانش حداکثری از نظریة دینیِ قانون طبیعی: چالش‌های معرفت‌شناختی و راه‌حل‌های آنها
خوانش حداکثری از نظریة دینیِ قانون طبیعی: چالش‌های معرفت‌شناختی و راه‌حل‌های آنها

ایوب افضلی؛ ابوالقاسم فنائی

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 165-186

https://doi.org/10.22096/ek.2021.138284.1271

چکیده
  خوانش حداکثری از نظریة دینی قانون طبیعی، دیدگاهی است که تبیین و کشف توصیه‌های اخلاقی دین را بدون رجوع به متون مقدس ممکن می‌داند. این خوانش بر دو اصل زیر استوار است: (1) کاربست قانون طبیعی به عنوان چارچوبی ...  بیشتر
بازخوانی نظریۀ قانون طبیعی درالاهیات فلسفی: بررسی رویکرد فرااخلاقی پروفسور فینیس و علامه طالقانی
بازخوانی نظریۀ قانون طبیعی درالاهیات فلسفی: بررسی رویکرد فرااخلاقی پروفسور فینیس و علامه طالقانی

ایوب افضلی؛ ابوالقاسم فنائی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1398، ، صفحه 229-252

https://doi.org/10.22096/ek.2020.130924.1234

چکیده
  در تاریخ اندیشة اسلامی و مسیحی قانون طبیعی از مهم‌ترین نظریه‌هایی است که به توضیح سرشت اخلاق مورد توصیة دین پرداخته است. پروفسور فینیس (فیلسوف و متأله مسیحی) و علامه طالقانی (فیلسوف و متأله اسلامی) دو ...  بیشتر
ارزیابی نظریه احترام به طبیعت در اخلاق محیط زیست
ارزیابی نظریه احترام به طبیعت در اخلاق محیط زیست

سجاد بهروزی؛ ابوالقاسم فنائی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 121-142

https://doi.org/10.22096/ek.2020.114703.1175

چکیده
  تمرکز بر رفاه انسان و بی‌توجهی به سایر موجودات زنده در استفاده از منابع محدود طبیعی پیامدی جز بحران محیط زیست ندارد. از آنجا که هیچ تدبیری به اندازه اخلاق نمی‌تواند انسان را از درون به ترک رفتار ناشایست ...  بیشتر
مسئولیت انسان‌ها در قبال محیط زیست: اجماع هم‌پوش میان اخلاق دینی و اخلاق فرادینی
مسئولیت انسان‌ها در قبال محیط زیست: اجماع هم‌پوش میان اخلاق دینی و اخلاق فرادینی

ابوالقاسم فنائی؛ سجاد بهروزی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 37-56

چکیده
  رهایی از بحران محیط زیست، که سراسر کره زمین را در برگرفته است، نیازمند مشارکت همه انسان‌هاست؛ مشارکتی که بدون توافق بر سر هنجارهای جهان‌شمول در اخلاق محیط زیست ممکن نیست. اما، با توجه به اختلاف‌نظر ...  بیشتر