برهان نظم و تکلیف مضاعف متکلم در قبال آن
برهان نظم و تکلیف مضاعف متکلم در قبال آن

عبدالرحیم سلیمانی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 75-98

https://doi.org/10.22096/ek.2020.95646.1109

چکیده
  در میان براهین متعددی که برای اثبات وجود خدا اقامه شده، برهان نظم از جهاتی ویژه است. از یک سو اکثریت قاطع دینداران به همین برهان استناد می‌کنند و از سوی دیگر متون دینی، به‌ویژه متون اسلامی، بارها این ...  بیشتر
نخستین تکلیف انسان، خداشناسـی یا خودشناسـی
نخستین تکلیف انسان، خداشناسـی یا خودشناسـی

عبدالرحیم سلیمانی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 83-100

https://doi.org/10.22096/ek.2017.33431

چکیده
  متکلمان مسلمان عموماً نخستین تکلیف انسان را تأمل دربارۀ خدا دانسته‌اند. متکلمان اشعری این تکلیف را نقلی و برگرفته از آیات و روایات و نیز اجماع، و متکلمان معتزله و امامیه آن را عقلی دانسته و دو برهان برای ...  بیشتر
عقل‌گـرایی اعتدالـی ـ انتقـادی در پذیرش باورهای دینی
عقل‌گـرایی اعتدالـی ـ انتقـادی در پذیرش باورهای دینی

عبدالرحیم سلیمانی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 21-38

چکیده
  در ارزیابی باورهای دینی کسانی قائل شده‌اند که یک شخص در صورتی مجاز به پذیرش یک باور است که برای آن برهانی داشته باشد که همه عقلای عالم را قانع کند، یا گفته‌اند فرد باید برای همه باورها و اعمال خود برهان ...  بیشتر