ارزیابی نظریه احترام به طبیعت در اخلاق محیط زیست
ارزیابی نظریه احترام به طبیعت در اخلاق محیط زیست

سجاد بهروزی؛ ابوالقاسم فنائی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 121-142

https://doi.org/10.22096/ek.2020.114703.1175

چکیده
  تمرکز بر رفاه انسان و بی‌توجهی به سایر موجودات زنده در استفاده از منابع محدود طبیعی پیامدی جز بحران محیط زیست ندارد. از آنجا که هیچ تدبیری به اندازه اخلاق نمی‌تواند انسان را از درون به ترک رفتار ناشایست ...  بیشتر
مسئولیت انسان‌ها در قبال محیط زیست: اجماع هم‌پوش میان اخلاق دینی و اخلاق فرادینی
مسئولیت انسان‌ها در قبال محیط زیست: اجماع هم‌پوش میان اخلاق دینی و اخلاق فرادینی

ابوالقاسم فنائی؛ سجاد بهروزی

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 37-56

چکیده
  رهایی از بحران محیط زیست، که سراسر کره زمین را در برگرفته است، نیازمند مشارکت همه انسان‌هاست؛ مشارکتی که بدون توافق بر سر هنجارهای جهان‌شمول در اخلاق محیط زیست ممکن نیست. اما، با توجه به اختلاف‌نظر ...  بیشتر