جریان شناسی «شبهۀ ابن کمّونه» و چگونگی انتساب آن به شیخ اشراق
جریان شناسی «شبهۀ ابن کمّونه» و چگونگی انتساب آن به شیخ اشراق

محمد (جلال الدین) ملکی

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 129-144

https://doi.org/10.22096/ek.2021.530845.1366

چکیده
  در آثار حکما و متکلّمان شبهه‌ای را به ابن کّمونه نسبت داده‌اند که وی در آن شبهه «دلیل ردّ دو خدایی را کافی به مقصود ندانسته است»، و در شماری از آثار حکما و متکلّمان این شبهه آمده است. شبهه این کمّونه ...  بیشتر
فلسفۀ سینوی و تفسیر جایگاه «شرّ» در نظام هستی
فلسفۀ سینوی و تفسیر جایگاه «شرّ» در نظام هستی

محمد (جلال الدین) ملکی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1398، ، صفحه 75-96

https://doi.org/10.22096/ek.2019.113509.1171

چکیده
  مباحث مربوط به خیر و شر، یکی از دشوارترین پرسمان‏ها در فلسفه و آیین الاهی است و همۀ ادیان به این مسئله اذعان دارند و از سویی هیچ‌کس وجود آن را رد نکرده است. ازاین‌رو، با نخستین نگاه وجود شر در پیکرۀ نظام ...  بیشتر