شناختِ عینی محصولِ داروینیسمِ فعال در معرفت‌شناسی تکاملی پوپر
شناختِ عینی محصولِ داروینیسمِ فعال در معرفت‌شناسی تکاملی پوپر

مهدی بروجردی؛ هادی صمدی؛ علیرضا منصوری

دوره 8، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 65-86

https://doi.org/10.22096/ek.2023.554478.1449

چکیده
  نظریة تکامل خوانش‌های متعددی از زمان طرح توسط چارلز داروین به خود دیده است. دیدگاه رایج در قرن بیستم مبتنی بر شانس کور و انتخاب طبیعی بود در حالی ‌که برخی دیدگاه‌ها موجودات زنده را ارگانیسم‌های فعال ...  بیشتر
آموزه‌های فلسفۀ اسلامی در بحث حرکت در پرتو دستاوردهای علم جدید
آموزه‌های فلسفۀ اسلامی در بحث حرکت در پرتو دستاوردهای علم جدید

علیرضا منصوری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 45-66

چکیده
  مسئلة (نا)پیوستگی در سیر تحول علم از مباحث مناقشه‌خیزِ تاریخ‌نگاری علم است، که در هر دو جبهه طرفدارانی دارد. عده‌ای از مورخین، به اقتفای ، سعی کرده‌اند تا مواردی از پیوستگی را در دوره‌های مختلفِ سیر ...  بیشتر
بررسی نتایج غیر‌رئالیستی عدم تعیین نظریه با شواهد تجربی
بررسی نتایج غیر‌رئالیستی عدم تعیین نظریه با شواهد تجربی

علیرضا منصوری

دوره 0، شماره 9 ، آبان 1384، ، صفحه 27-36

چکیده
  در این مقاله عدم تعیین نظریه با شواهد تجربی مورد بررسی و تحلیل قرار می­گیرد. به طوری که, استفاده از این برهان برای تشکیک در صدق نظریه­ها کفایت نمی­کند و فرض­های ضمنی و غیر­بدیهی دیگری برای این ...  بیشتر
کارنپ و رئالیسم
کارنپ و رئالیسم

علیرضا منصوری

دوره 0، شماره 8 ، اردیبهشت 1384، ، صفحه 37-56

چکیده
  در این مقاله تحلیل معناشناختی کارنپ و تحولات فکری وی در خصوص مساله رئالیسم بررسی می شود. هدف نهایی کارنپ اتخاذ موضعی بی طرفانه نسبت به مساله رئالیسم است. مقایسه ای میان موضع نهایی کارنپ و موضع رئالیسم ...  بیشتر