تحلیل شناخت از نظر ویتگنشتاین متأخر
تحلیل شناخت از نظر ویتگنشتاین متأخر

فاطمه فرهانیان

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 41-60

https://doi.org/10.22096/ek.2017.33429

چکیده
  ویتگنشتاین در آخرین اثر خود با عنوان در باب یقین به تحلیل شناخت می‌پردازد. او با این ادعای مور مخالفت می‌کند که «من می‌دانم این یک دست است». به اعتقاد ویتگنشتاین، کاربرد واژۀ شناخت، شرایطی دارد ...  بیشتر
جهان ـ تصویر بررسى اجمالى ساختار مبانى معرفت از دید ویتگنشتاین
جهان ـ تصویر بررسى اجمالى ساختار مبانى معرفت از دید ویتگنشتاین

مینو حجت

دوره 0، شماره 4 ، تیر 1382، ، صفحه 71-94

چکیده
  در نظر ویتگنشتاین امکان معرفت و خطا هر دو تنها به وجود زمینه‏اى غیرقابل تردید وابسته است و این زمینه را نحوه معیشت انسان و بازیهاى زبانى‏اى که در آنها شرکت مى‏جوید فراهم مى‏آورند. ساختار این زمینه ...  بیشتر