جنس برتر از منظر ملاصدرا
جنس برتر از منظر ملاصدرا

مهدی شجریان

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 203-224

https://doi.org/10.22096/ek.2021.132033.1246

چکیده
  آیا زن انسان برتر است یا مرد؟ این پرسش در آراء فمینیستی پاسخ‌های مختلفی دارد. برخی از فمینیست‌ها ملاک برتری زن یا مرد را در تمایزات جنسی و طبیعی آن‌ها جستجو کرده و نفس بهره‌گیری از اندام تولید مثل خاص ...  بیشتر