تنقیح مبانی اخلاق دینی و محتوای آن از منظر علامه طالقانی
تنقیح مبانی اخلاق دینی و محتوای آن از منظر علامه طالقانی

ایوب افضلی؛ ابوالقاسم فنائی

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 1-26

چکیده
  قانون طبیعی نظریه‌ای در عقل عملی است که در زمینه‌های عملی فلسفه و الاهیات از آن بحث می‌شود. نظریه الاهیاتی قانون طبیعی عهده‌دار تنقیح توصیه‌های اخلاقی خداوند است و دو خوانش حداقلی و حداکثری دارد. خوانش ...  بیشتر