نسبت انسان و جهان در اندیشۀ هایدگر
نسبت انسان و جهان در اندیشۀ هایدگر

عبدالله نیک سیرت

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1398، ، صفحه 141-160

https://doi.org/10.22096/ek.2020.78763.1064

چکیده
  یکی از مهم‏ترین فیلسوفان اگزیستانسیالیست نامدار آلمانی در سده بیستم «مارتین هیدگر» است. بنیادی‌ترین پرسش از نگاه هیدگر، پرسش از «هستی» است که متأسفانه هماره به دلیل توجه بیش‌ازحد به هستندگان ...  بیشتر
نخستین تکلیف انسان، خداشناسـی یا خودشناسـی
نخستین تکلیف انسان، خداشناسـی یا خودشناسـی

عبدالرحیم سلیمانی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 83-100

https://doi.org/10.22096/ek.2017.33431

چکیده
  متکلمان مسلمان عموماً نخستین تکلیف انسان را تأمل دربارۀ خدا دانسته‌اند. متکلمان اشعری این تکلیف را نقلی و برگرفته از آیات و روایات و نیز اجماع، و متکلمان معتزله و امامیه آن را عقلی دانسته و دو برهان برای ...  بیشتر
معنای علم: تحلیل و نقد برداشت پدیدارشناسانه از سیر تکوین علم در اندیشة هوسرل
معنای علم: تحلیل و نقد برداشت پدیدارشناسانه از سیر تکوین علم در اندیشة هوسرل

مجید داودی بنی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 3-20

چکیده
  ممکن است در برداشتی ساده‌نگرانه به نظر برسد سیر تکوین علوم معاصر از الگویی طبیعی و متعین پیروی می‌کند. ادموند هوسرل در کتاب بحران علوم اروپایی، این برداشت متداول را متزلزل می‌سازد. او با روشی خاص مفاهیم ...  بیشتر
خطوط برجستة انسان‌شناسی ابن‌عربی
خطوط برجستة انسان‌شناسی ابن‌عربی

نصرالله حکمت

دوره 0، شماره 10 ، تیر 1385، ، صفحه 11-24

چکیده
  بنا به تصریح ابن‌‌عربی، همة­ تلاش او درآثارش در جهت تبیین وجود انسان است. از این‌رو می‌توان گفت عرفان ابن‌عربی، انسان‌شناسی است. در ساحت هستی، جز خدا هیچ چیز وجود ندارد، امّا در ساحت معرفت، با کثرت ...  بیشتر