بررسی اشکالات پدیدارشناختی نظریه وجود ذهنی با نگاهی به نظریه داده‌های حسی
بررسی اشکالات پدیدارشناختی نظریه وجود ذهنی با نگاهی به نظریه داده‌های حسی

محمد سعیدی‌مهر؛ فاطمه میررحیمی؛ امید کریم زاده

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 218-238

https://doi.org/10.22096/ek.2022.541249.1405

چکیده
  در فلسفه ادراک حسی معاصر، آزمونهای متعددی از جمله آزمونهای پدیدارشناختی که بر جنبه‌های آگاهانه تجربه‌های حسی تمرکز می‌کند، برای بررسی نظریه‌های مختلف در این زمینه مطرح شده است. نظریه داده‌های حسی ...  بیشتر
پدیدارشناسی هرمنوتیکی به مثابه یک روش در فلسفه‌ی مارتین هیدگر
پدیدارشناسی هرمنوتیکی به مثابه یک روش در فلسفه‌ی مارتین هیدگر

علی حسینی؛ مهناز حسین پور

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 232-262

https://doi.org/10.22096/ek.2020.62711.1044

چکیده
  موضوع اصلی که هیدگر در فلسفه خود مطرح می‌کند وجود است. در نظر وی، وجودشناسی بعد از افلاطون و ارسطو در مسیر فراموشی قرار گرفته و جای خود را به معرفت‌شناسی داده است. بی‌توجهی به معنای حقیقی وجود و اهتمام ...  بیشتر
پژوهشی در باب چیستی پدیدارشناسی کربن (مطالعه‌ای تطبیقی با تکیه بر مسائل اساسی پدیدارشناسی)
پژوهشی در باب چیستی پدیدارشناسی کربن (مطالعه‌ای تطبیقی با تکیه بر مسائل اساسی پدیدارشناسی)

سید رحمان مرتضوی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 43-63

چکیده
  در این گفتار تلاش بر این است که از معبر تلاشی تطبیقی و با در نظر گرفتن نسبت(های) مسائل اساسی پدیدارشناسی کربنی، یعنی «آگاهی»، «هستی»، «زمان» و «پدیدارشناسی به‌مثابه روش»، با سنت ...  بیشتر
پدیدارشناسی ادراک حسی در فضای مجازی بر اساس آراء موریس مرلو‌ـ‌پونتی
پدیدارشناسی ادراک حسی در فضای مجازی بر اساس آراء موریس مرلو‌ـ‌پونتی

مریم عسگری؛ نرگس نظرنژاد

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 61-82

https://doi.org/10.22096/ek.2017.33430

چکیده
  موریس مرلو‌ـ‌پونتی از تأثیرگذارترین پدیدارشناسان فرانسوی قرن بیستم است. او در پدیدارشناسی خود، در صدد دست‌یابی به ذات ادراک حسی انسان است. انسان در پدیدارشناسی او سوژه‌ای بدن‌مند است که به همراه ...  بیشتر
لویناس و نامتناهی: پدیدارشناسی تجربه اخلاقی
لویناس و نامتناهی: پدیدارشناسی تجربه اخلاقی

محسن جمشیدی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 97-111

https://doi.org/10.22096/ek.2016.29681

چکیده
     محسن جمشیدی[1] تاریخ دریافت:  17/01/95  دانشجو دکتری دانشگاه تهران تـاریخ تـأییـد:  27/06/95 چکیده امانوئل لویناس یکی از بزرگ‌ترین چهره‌های فلسفی در قرن بیستم است. لویناس به‌ عنوان یکی ...  بیشتر
متافیزیک ینای هگل
متافیزیک ینای هگل

محمدمهدی اردبیلی؛ محمد اصغری

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 113-132

https://doi.org/10.22096/ek.2015.26287

چکیده
  عمدتاً پدیدارشناسی روح را اولین اثر هگل می‌دانند که در آن برای نخستین بار رویکرد دیالکتیکی خاص وی تبیین شده ‌است. اما معمولاً فراموش می‌شود که پدیدارشناسی روح، نه اثری مستقل، بلکه نتیجۀ فلسفه‌ورزی‌های ...  بیشتر
روایت افراطی از هوش مصنوعی و مسئلة وضوح ‌ناپذیری ذهن
روایت افراطی از هوش مصنوعی و مسئلة وضوح ‌ناپذیری ذهن

محمدرضا طهماسبی

دوره 0، شماره 11 ، دی 1385، ، صفحه 81-94

چکیده
  تقلید از هوش انسانی با استفاده از علوم رایانه­ای و فیزیکی هوش مصنوعی نام گرفته است. از میانة قرن بیستم که رایانه­ها قابلیت­های خود را به نمایش گذاردند برخی از دانشمندان درصدد برآمدند تا هوش و ذهن ...  بیشتر