جنس برتر از منظر ملاصدرا
جنس برتر از منظر ملاصدرا

مهدی شجریان

دوره 7، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 203-224

https://doi.org/10.22096/ek.2021.132033.1246

چکیده
  آیا زن انسان برتر است یا مرد؟ این پرسش در آراء فمینیستی پاسخ‌های مختلفی دارد. برخی از فمینیست‌ها ملاک برتری زن یا مرد را در تمایزات جنسی و طبیعی آن‌ها جستجو کرده و نفس بهره‌گیری از اندام تولید مثل خاص ...  بیشتر
بررسی تطبیقی معرفت‌شناسی فمینیستی و حکمت صدرایی
بررسی تطبیقی معرفت‌شناسی فمینیستی و حکمت صدرایی

مهناز مظفری فر؛ علیرضا حسن پور

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 109-129

چکیده
  فمینیست‌ها معتقدند معرفت زنانه و مردانه متفاوت است. آن‌ها در زمینه معرفت‌شناسی با فردگرایی مخالفت می‌کنند و تأثیر بسزایی برای شرایط اجتماعی و جنسیت در فرایند کسب معرفت قائلند. آنان معتقدند فاعل شناسا ...  بیشتر