منطق و معرفت‌بخشی در نظام‌های حاج‌حسینی
منطق و معرفت‌بخشی در نظام‌های حاج‌حسینی

اسدالله فلاحی

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 89-113

https://doi.org/10.22096/ek.2023.2000525.1509

چکیده
  در بسیاری از آثار منطق‌دانان قدیم و جدید، دیده می‌شود که میان منطق و معرفت‌شناسی تمایز صریح و واضحی نمی‌نهند و همین سبب می‌شود که احکام یکی به دیگری سرایت می‌کند. در این مقاله، از میان منطق‌دانان ...  بیشتر
بررسی تطبیقی معرفت‌شناسی فمینیستی و حکمت صدرایی
بررسی تطبیقی معرفت‌شناسی فمینیستی و حکمت صدرایی

مهناز مظفری فر؛ علیرضا حسن پور

دوره 5، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 109-129

چکیده
  فمینیست‌ها معتقدند معرفت زنانه و مردانه متفاوت است. آن‌ها در زمینه معرفت‌شناسی با فردگرایی مخالفت می‌کنند و تأثیر بسزایی برای شرایط اجتماعی و جنسیت در فرایند کسب معرفت قائلند. آنان معتقدند فاعل شناسا ...  بیشتر
خیال و ابژکتیویته در نقد اول کانت
خیال و ابژکتیویته در نقد اول کانت

عقیل فولادی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 79-98

چکیده
  این مقال، نخست به پیشینه بحث خیال می‌پردازد و بدین ‌طریق تأثیرگذاران بر کانت را روشن می‌نماید. پس از آن توضیحی در باب ابژکتیویته داده می‌شود و سپس به بحث از خیال در نقد عقل محض پرداخته می‌شود.  قوه ...  بیشتر
بررسی تحلیلی نسبت عرفان و سیاست (مورد پژوهشی اندیشة سیاسی امام ‌خمینی)
بررسی تحلیلی نسبت عرفان و سیاست (مورد پژوهشی اندیشة سیاسی امام ‌خمینی)

محمد مهدی مجاهدی

دوره 0، شماره 7 ، دی 1383، ، صفحه 33-60

چکیده
  در این مقاله, که با رویکردی تحلیلی (analytic)  نوشته شده است، نسبت منطقی ـ تحلیلی معرفت عرفانی و معرفت سیاسی بررسی گردیده و از همین منظر مدعای پاره‌ای از نویسندگان دربارة نسبت مستقیم آرای عرفانی امام‌خمینی ...  بیشتر