مبانـی نظـری الهیات سلبـی
مبانـی نظـری الهیات سلبـی

قاسم کاکایی؛ اشکان بحرانی

دوره 0، شماره 15 ، دی 1387، ، صفحه 123-140

چکیده
  یکی از مهم‌ترین رویکردهای الهیاتی در دورة معاصر، الهیات سلبی است. این رویکرد به‌رغم آنکه امروزه در الهیات جدید، به جد، مورد توجه و اقبال الهیدانان است، در میان مؤلفان داخلی به درستی شناخته نشده است. ...  بیشتر
نظریه صدرالمتألهین در معنا شناختى اوصاف حق تعالى
نظریه صدرالمتألهین در معنا شناختى اوصاف حق تعالى

غلامحسین احمدی

دوره 0، شماره 1 ، دی 1380، ، صفحه 87-100

چکیده
  در این مقاله مسأله معناشناختى صفات، از دیدگاه ملاصدرا بررسى مى‏شود. فیلسوف بزرگ مسلمان با استفاده از بحث وجود شناسى و اصول مربوط به آن به سراغ صفات حق تعالى رفته و در مسأله وجود شناسى با پرداختن به اصول ...  بیشتر