هویت سیاسی در نظریه‌های منتقد مدرنیسم
هویت سیاسی در نظریه‌های منتقد مدرنیسم

ابوالفضل شکوری؛ غلامرضا بهروزلک

دوره 0، شماره 10 ، تیر 1385، ، صفحه 43-62

چکیده
  یکی از مباحث اندیشه سیاسی معاصر، نگرش­های موجود به هویت سیاسی است. هویت سیاسی حاکی از چگونگی ارتباط و تعامل افراد و گروه­های سیاسی با دیگران و نیز جایگاه افراد در درون نظام­های سیاسی است. در چند سده ...  بیشتر