واکاوی اندیشه فاعلیت در حکمت مشاء
واکاوی اندیشه فاعلیت در حکمت مشاء

حسین پژوهنده نجف آبادی؛ رضا رمضانی

دوره 9، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 219-239

https://doi.org/10.22096/ek.2023.563146.1472

چکیده
  اصل فاعلیت زیر بنای هستی‌شناختی فلسفه مشاء است و به نظر می‌رسد تفسیر سینوی از علیت فاعلی در رابطه وجودی میان کلیه مبادی عالیه و موجودات سافل از قبیل رابطه هستی‌شناختی میان باری تعالی و نظام آفرینش و ...  بیشتر
نخستین تکلیف انسان، خداشناسـی یا خودشناسـی
نخستین تکلیف انسان، خداشناسـی یا خودشناسـی

عبدالرحیم سلیمانی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 83-100

https://doi.org/10.22096/ek.2017.33431

چکیده
  متکلمان مسلمان عموماً نخستین تکلیف انسان را تأمل دربارۀ خدا دانسته‌اند. متکلمان اشعری این تکلیف را نقلی و برگرفته از آیات و روایات و نیز اجماع، و متکلمان معتزله و امامیه آن را عقلی دانسته و دو برهان برای ...  بیشتر