نسبت دیالکتیک وجودی و ادراک زیبایی در فلسفه افلاطون
نسبت دیالکتیک وجودی و ادراک زیبایی در فلسفه افلاطون

سارا منوچهری مقدم؛ محمدرضا ریخته گران

دوره 8، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 227-246

https://doi.org/10.22096/ek.2023.550286.1431

چکیده
  زیبایی در فلسفة افلاطون به مثابة یک مفهوم بنیادین از جهت خاستگاه، ماهیت، ظهور و نحوة ادراک آن مورد توجه واقع شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با ابتنا بر مهم‌ترین رسالات افلاطون در باب زیبایی، ...  بیشتر
شهود ایده‌ها بر اساس نظریه رؤیت افلاطون
شهود ایده‌ها بر اساس نظریه رؤیت افلاطون

بهناز پروین؛ حسین غفاری

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 25-42

https://doi.org/10.22096/ek.2016.29666

چکیده
  چکیده نظریه مثل افلاطون، به عنوان محور فلسفه او مبتنی بر استدلالات و مباحثات نظری (در مقابل ابتناء بر الهام و شهود) ایده‌ها را موجودات حقیقی معقول و آحاد تبیین‌گر کثرت عالم معرفی می‌کند که هم شرط لازم ...  بیشتر
تجدید نظر افلاطون در وجودشناسی و معرفت‌شناسی پیش از محاورات دوره میانی
تجدید نظر افلاطون در وجودشناسی و معرفت‌شناسی پیش از محاورات دوره میانی

محمدباقر قمی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، ، صفحه 3-24

https://doi.org/10.22096/ek.2016.26324

چکیده
  این مقاله در جستجوی اثبات این نکته است که برخی از مبانی و اصول معرفت‌شناختی و وجود‌شناختی افلاطون در فاصله میان محاورات دوره اولیه و دوره میانی تغییر کرده است. هر چند این نتیجه به نوعی به تقویت دیدگاه ...  بیشتر
اصول وجودـ معرفت‌شناختی محاورات اولیه افلاطون
اصول وجودـ معرفت‌شناختی محاورات اولیه افلاطون

محمدباقر قمی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 37-54

https://doi.org/10.22096/ek.2015.26266

چکیده
  در این جستار برآنیم اصول وجود‌شناختی و معرفت‌شناختی افلاطون در محاورات اولیه و به خصوص لاخس، خارمیدس، اوثیفرون، اوتیدموس و هیپیاس بزرگ را بر مبنای سه عنصر آنچه «دور سقراطی» می‌نامیم یعنی پرسش ...  بیشتر
وحدت مرد سیاسی و فیلسوف در اندیشه افلاطون
وحدت مرد سیاسی و فیلسوف در اندیشه افلاطون

مرتضی بحرانی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 61-78

چکیده
  خوانش‌های مختلفی از آثار و رساله‌های افلاطون و به ویژه نسبت آن‌ها با جمهور شده است. در این میان، رساله‌های مرد سیاسی و سوفسطایی از اهمیت خاصی برخوردار هستند. افلاطون در سوفسطایی می‌نویسد: «اگر فرصتی ...  بیشتر
گذار از فلسفه سیاسی به علم سیاست در تفکر افلاطون (خوانش همپرسه سیاستمدار)
گذار از فلسفه سیاسی به علم سیاست در تفکر افلاطون (خوانش همپرسه سیاستمدار)

حاتم قادری؛ عبدالرسول حسنی‌فر

دوره 0، شماره 17 ، دی 1388، ، صفحه 127-147

چکیده
  تأثیر افلاطون در تحولات اندیشه تا اندازه‌ای است که مکتب‌های سیاسی، اجتماعی و فلسفی عصر ما هنوز خود را با توجه به این متفکر ارزیابی می‌کنند. از جمله مهم‌ترین آثار افلاطون همپرسه‌های «جمهور»، ...  بیشتر
آموزة حقیقت افلاطون و هایدگر: بحثی انتقادی
آموزة حقیقت افلاطون و هایدگر: بحثی انتقادی

بابک عباسی

دوره 0، شماره 10 ، تیر 1385، ، صفحه 25-42

چکیده
  از نظر هایدگر، فلسفه افلاطون متضمن تلقی خاصی از حقیقت است. این تلقی که به نظر هایدگر در بیان افلاطون از تمثیل غار به نحو مستتر آمده، نوعی عدول از تلقی یونانیان باستان بوده و تأسیس متافیزیک ودر نهایت سوبژکتیویسم ...  بیشتر
فضیلت به مثابة شالودة نظام سیاسی مطلوب افلاطون
فضیلت به مثابة شالودة نظام سیاسی مطلوب افلاطون

محسن کدیور؛ عبدالرسول حسنی‌فر

دوره 0، شماره 10 ، تیر 1385، ، صفحه 63-74

چکیده
  شالوده و اساس نظام سیاسی افلاطون، فضیلت است، به طوری که فضیلت هم غایت و هم وسیله شکل­گیری شهر را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر روح مدینه فاضله افلاطون فضیلت می‌باشد. افلاطون با تعریف فضیلت با عنوان «شناخت ...  بیشتر