نسبت انسان و جهان در اندیشۀ هایدگر
نسبت انسان و جهان در اندیشۀ هایدگر

عبدالله نیک سیرت

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1398، ، صفحه 141-160

https://doi.org/10.22096/ek.2020.78763.1064

چکیده
  یکی از مهم‏ترین فیلسوفان اگزیستانسیالیست نامدار آلمانی در سده بیستم «مارتین هیدگر» است. بنیادی‌ترین پرسش از نگاه هیدگر، پرسش از «هستی» است که متأسفانه هماره به دلیل توجه بیش‌ازحد به هستندگان ...  بیشتر
پژوهشی در باب چیستی پدیدارشناسی کربن (مطالعه‌ای تطبیقی با تکیه بر مسائل اساسی پدیدارشناسی)
پژوهشی در باب چیستی پدیدارشناسی کربن (مطالعه‌ای تطبیقی با تکیه بر مسائل اساسی پدیدارشناسی)

سید رحمان مرتضوی

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 43-63

چکیده
  در این گفتار تلاش بر این است که از معبر تلاشی تطبیقی و با در نظر گرفتن نسبت(های) مسائل اساسی پدیدارشناسی کربنی، یعنی «آگاهی»، «هستی»، «زمان» و «پدیدارشناسی به‌مثابه روش»، با سنت ...  بیشتر
ارایگنیس: خاستگاه زبان و فهم در اندیشه‌ هایدگر و گادامر
ارایگنیس: خاستگاه زبان و فهم در اندیشه‌ هایدگر و گادامر

ندا راه بار؛ مهدی خبازی کناری

دوره 5، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 111-128

چکیده
  هایدگر در کتاب در راه زبان، موضع فکری خود را از هستی‌شناسی بنیادین به تفکری اصیل‌تر (به گمان خود)، یعنی سخن گفتن از ذات زبان تغییر می‌دهد. نوشتار پیش رو قصد دارد، نشان دهد که زبان از طریق خود چگونه می‌تواند ...  بیشتر
بررسی نسبت پدیدارشناسی هایدگر و کربن (با تکیه بر دو مسئله هستی و زمان)
بررسی نسبت پدیدارشناسی هایدگر و کربن (با تکیه بر دو مسئله هستی و زمان)

سید رحمان مرتضوی باباحیدری

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1395، ، صفحه 43-64

https://doi.org/10.22096/ek.2017.32546

چکیده
  نسبت پدیدارشناسی کربن و سنت پدیدارشناسی و سهم کربن در تکوین جنبش پدیدارشناسی غالباً امری مفروغ‌عنه پنداشته شده است؛ و جای خالی پژوهش‌هایی دامنه‌دار و جدی در این زمینه احساس می‌شود. این در حالیست که ...  بیشتر
آموزة حقیقت افلاطون و هایدگر: بحثی انتقادی
آموزة حقیقت افلاطون و هایدگر: بحثی انتقادی

بابک عباسی

دوره 0، شماره 10 ، تیر 1385، ، صفحه 25-42

چکیده
  از نظر هایدگر، فلسفه افلاطون متضمن تلقی خاصی از حقیقت است. این تلقی که به نظر هایدگر در بیان افلاطون از تمثیل غار به نحو مستتر آمده، نوعی عدول از تلقی یونانیان باستان بوده و تأسیس متافیزیک ودر نهایت سوبژکتیویسم ...  بیشتر