بررسی جایگاه تأویل در تأملات قرآنی ملاصدرا با تأکید بر اصول تفسیری و مبانی فلسفی وی
بررسی جایگاه تأویل در تأملات قرآنی ملاصدرا با تأکید بر اصول تفسیری و مبانی فلسفی وی

فرخنده کرناسی دزفولی؛ محمد سعیدی مهر؛ سید سجاد ساداتی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

https://doi.org/10.22096/ek.2024.1986138.1489

چکیده
  صدرالمتألّهین شیرازی رویکرد خاصی به فهم قرآن به عنوان یک متن مقدس و منبع وحیانی دارد. وی تدبر در آیات قرآن را مرتبط با تدبر در عالم هستی می داند و قرآن را نوری معرفی می کند که از طریق آن حقایق اشیاء مشاهده ...  بیشتر
معناشناسی فاعلیت خداوند در پرتو رهیافت فلسفی و معرفت دینی
معناشناسی فاعلیت خداوند در پرتو رهیافت فلسفی و معرفت دینی

حجت منگنه چی

دوره 8، شماره 2 ، بهمن 1400، ، صفحه 27-46

https://doi.org/10.22096/ek.2023.541540.1410

چکیده
  رابطة خداوند با جهان و موجودات آن، رابطة ایجادی بوده و او فاعل و خالق نظام امکانی است. در تبیین چگونگی این فاعلیت، میان مشهور متکلمان و فیلسوفان اختلاف‌نظر کلی وجود دارد. در این میان، اختلاف‌نظر دیگری ...  بیشتر