چیستی فهم از نظر ویتگنشتاین و بررسی خوانش مک‌داول از آن
چیستی فهم از نظر ویتگنشتاین و بررسی خوانش مک‌داول از آن

ابوالفضل صبرآمیز

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 31-51

https://doi.org/10.22096/ek.2022.531927.1374

چکیده
  از نظر ویتگنشتاین فهم امری ذهنی نیست. اما این موضع با اعتراضی با نام «اعتراض علمی» روبرو می‌شود که گویی فیلسوف جایگاه عصب‌شناس یا روانشناس را غضب کرده است. در این مقاله نشان می‌دهیم که ویتگنشتاین ...  بیشتر
تحلیل شناخت از نظر ویتگنشتاین متأخر
تحلیل شناخت از نظر ویتگنشتاین متأخر

فاطمه فرهانیان

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 41-60

https://doi.org/10.22096/ek.2017.33429

چکیده
  ویتگنشتاین در آخرین اثر خود با عنوان در باب یقین به تحلیل شناخت می‌پردازد. او با این ادعای مور مخالفت می‌کند که «من می‌دانم این یک دست است». به اعتقاد ویتگنشتاین، کاربرد واژۀ شناخت، شرایطی دارد ...  بیشتر
سکـوت در تراکتاتـوس
سکـوت در تراکتاتـوس

سروش دباغ

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، ، صفحه 27-44

چکیده
  ویتگنشتاین در دوران نخست فلسفی خویش به تئوری تصویری معنا قائل بود. مطابق با این آموزه دلالت‌شناسانه،‌ تنها درباره جهان پیرامون و هر آنچه متعلق به حوزه علوم تجربی است می‌توان سخنان معنادار گفت. بیرون ...  بیشتر
جهان ـ تصویر بررسى اجمالى ساختار مبانى معرفت از دید ویتگنشتاین
جهان ـ تصویر بررسى اجمالى ساختار مبانى معرفت از دید ویتگنشتاین

مینو حجت

دوره 0، شماره 4 ، تیر 1382، ، صفحه 71-94

چکیده
  در نظر ویتگنشتاین امکان معرفت و خطا هر دو تنها به وجود زمینه‏اى غیرقابل تردید وابسته است و این زمینه را نحوه معیشت انسان و بازیهاى زبانى‏اى که در آنها شرکت مى‏جوید فراهم مى‏آورند. ساختار این زمینه ...  بیشتر