فضیلت به مثابة شالودة نظام سیاسی مطلوب افلاطون
فضیلت به مثابة شالودة نظام سیاسی مطلوب افلاطون

محسن کدیور؛ عبدالرسول حسنی‌فر

دوره 0، شماره 10 ، تیر 1385، ، صفحه 63-74

چکیده
  شالوده و اساس نظام سیاسی افلاطون، فضیلت است، به طوری که فضیلت هم غایت و هم وسیله شکل­گیری شهر را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر روح مدینه فاضله افلاطون فضیلت می‌باشد. افلاطون با تعریف فضیلت با عنوان «شناخت ...  بیشتر
نقد ارسطو از نظریه سقراطى ـ افلاطونى«وحدت فضیلت و معرفت»
نقد ارسطو از نظریه سقراطى ـ افلاطونى«وحدت فضیلت و معرفت»

رضا برنجکار

دوره 0، شماره 3 ، اسفند 1381، ، صفحه 49-66

چکیده
  تحلیل فضیلت و ارتباط آن با معرفت از مباحث مهم فلسفه اخلاق است که نحوه برداشت از آن در علم اخلاق نیز مؤثر است. سقراط که گاه او را موسس فلسفه و پدر فلسفه اخلاق مى‏نامند (فرانکنّا، 1376: 20) فضیلت را لازمه معرفت ...  بیشتر
جایگاه فضیلت عدالت در نظام آکوئیناس
جایگاه فضیلت عدالت در نظام آکوئیناس

مرضیه صادقی

دوره 0، شماره 2 ، شهریور 1381، ، صفحه 49-56

چکیده
  مقاله حاضر در صدد تبیین دیدگاه توماس آکوئیناس در باب عدالت به عنوان یک فضیلت مى‏باشد. در این مقاله پس از بیان تعریف فضیلت و تعیین مهم‏ترین فضیلت اخلاقى، به بررسى نظرات توماس در باب عدالت توزیعى، حق ...  بیشتر
بررسى سه دیدگاه «اخلاق مبتنى بر فضیلت،اخلاق مبتنى بر عمل و اخلاق مکمل
بررسى سه دیدگاه «اخلاق مبتنى بر فضیلت،اخلاق مبتنى بر عمل و اخلاق مکمل

مرضیه صادقى

دوره 0، شماره 1 ، دی 1380، ، صفحه 15-26

چکیده
    مقاله حاضر درصدد بیان معیارى است که فلاسفه اخلاق در جهت درست و نادرست بودن احکام اخلاقى ارائه داده‏اند، اما از آن جایى که به نظر نویسنده دیدگاه اخلاق مبتنى بر فضیلت از جایگاه عمیق‏ترى برخوردار ...  بیشتر